Prosincová


Vánočka teprve se peče
přelstění faraónové v ní sladce dřímají
Les v pokoji — toť zázrak
Oheň v kamnech cloumá šamotovou uzdou
Dnes jsou i stopy zvěře mandlemi vysypány

Podle Karla Sýse