Pirátský útok na Alpy

Svět už není co býval. Poté, co piráti hluboce zasáhli námořní dopravu, silnice, rádia, audiovizuální díla a softwarový business, otočili svoji pozornost nečekaným směrem.
Pirátský výsadek byl včera spatřen v samotném srdci Alp, na dohled od Mont Blanku. Copak piráty nic nezastaví? Co můžeme očekávat příště – vpád do našich ložnic, nebo dokonce nákupních center?
O aktuální pirátské situaci v Alpách vás budeme pravidelně informovat, prozatím doporučujeme všem turistům nosit na tůry šavli a bambitku.