Moudro pro dnešní den


Demokracie je vždy dočasná. Daří se jí do okamžiku, než voliči zjistí, že svými hlasy si mohou vynutit dárky ze státní kasy. Od toho okamžiku hlasuje většina voličů pro ty kandidáty, kteří jsou k nim nejštědřejší z veřejných peněz. To vede k fiskálnímu kolapsu a demokracie je nahrazena diktaturou.
Průměrná délka existence velkých civilizací byla od počátku věků okolo 200 let. Během těchto 200 let, národy procházejí nasledujícím vývojem:

Od otroctví k víře.
Vírou k odvaze.
Odvahou ku svobodě.
Svobodou k hojnosti.
Od hojností k sebeuspokojení.
Sebeuspokojením k otupělosti.
Otupělostí k závislosti.
Ze závislosti zpět do otroctví.

Alexander Fraser Tytler, 1747-1813
britský advokát a spisovatel