Konverzace o konzervaci

Všiml jsem si, že na internetových stránkách BBC News jsou ochránci přírody důsledně označováni jako conservationists, neboli konzervacionisté. Nevím, jak toto nelibozvučné slovo lépe přeložit do češtiny, aby se nepletlo s konzervativci, konzervátory, konzervatoristy, či konzervanty a přitom zůstal zachován smysl – že dnešní ochránci přírody chtějí většinou zakonzervovat stav, který existuje, nebo existoval někdy v minulosti.
Nemluvím teď o tom, zda je to dobře, či špatně. Je ovšem fakt, že vybetonováním louky příroda nezmizí, jen se dost drasticky změní druhová skladba. Místo lučního kvítí, motýlů a štěbetavých ptáčků tam bude žít podběl, pýr a krysy. Příroda s květinami, stromy a ptáky je pro nás lidi hezčí a proto si ji ceníme více, než společenstev žijících v odkalovacích nádržích, na skládkách a v příkopech podél dálnic.
Proto máme konzervacionisty, kteří se snaží uchovat co nejvíce území ve stavu, jak bychom si jej rádi pamatovali z dětství a jak jej vídáme v televizních reklamách.