Hrabě Šándor

Hrabě Šándor je o víkendech trudomyslný a preferuje povoz před chůzí pěšky. Stínání hlav a stavba vzdušných zámků během dnů pracovních jej natolik vyčerpává, že podkoní má v sobotu ráno co dělat, aby vybral ze stájí dostatek vyhřebelcovaných valachů se spletenou hřívou a jiskrou v oku. Šándor pak vyráží na obhlídku svých i cizích statků a lhot okolo měst pražských.
Procházel jsem se v neděli na dostřel obléhacího praku od starého hradu Pražského, zatímco Šándor spěchal povozem údolím kolem Vltavy. Setkali jsme se nad Suchým dolem, spolu s vrchním královským analytikem Val di Christo.
Po prohlídce vinic nad údolím lysolajským jsme lenivý den uzavřeli v krčmě blízko léna vrchního rady Hanse Paula, kde jsme vydatně připíjeli na krásu našich koní a rychlost našich žen.