Hlídání koryt.

Dostat se k dobrému a výnosnému korytu je snem každého mladého muže a ženy, kteří chtějí dělat kariéru ve státních službách. Získat vlastní koryto ovšem není všechno. Jakmile se k němu takový mladý a nadějný úředník dostane, musí se často velmi ohánět, aby jej časem od koryta neodsunul někdo jiný, mladší a nadějnější.
Ve státě, kde je hlavním městem město medvědů je konkurence v boji o koryta obzvláště krutá a nelítostná. Stovky mladých úředníků ročně zahynou v lítém boji o koryta, která jsou nezřídka naplněná pouze zmrzlou vodou a kamením. V medvědím městě žije tvrdé plémě.
Není se co divit, že takto tvrdě vybojovaná koryta si je třeba dobře chránit. Proto je u každého z nich vybudovaná malá platforma, na které se dnem i nocí střídá úředník se členy své rodiny a bedlivě vyhlížejí, zda se z dálky neblíží nepřítel.
Měl jsem to štěstí postát chvíli na stráži u jednoho zvláště výnosného koryta, patřícího vysokému vládnímu úředníkovi a musím říci, že to byl zážitek. Koryto je strategicky dobře umístěno, z pozorovací platformy má člověk přehled o dění v širokém okolí a pro případného útočníka by bylo nesnadné přiblížit se ke korytu nepozorovaně.
Myslím, že i úředníci v jiných zemích by si z medvědího města měli vzít příklad, neboť pozorovací platformy a stálé hlídky jim zajistí klidný spánek beze strachu o nehlídaná koryta.