Dva příběhy

Poslyšte nejdříve příběh první, tak jak jej zaznamenali kronikáři dnešních časů.

23. března
Džunky námořnictva Jeho Momentálnosti zajaly posádku patrolního člunu z Království Zašlé Slávy, zvaného Krazasla. Jeho Momentálnost jako důvod uvedla, že patrola vplula bez optání do jeho vod.

25. března
Správce Krazasly HopSkotch PřesPotok prohlásil, že patrola do vod Jeho Momentálnosti nevjela a ať jí tento cobydup pustí.

28. března
Jeho Momentálnost dělá na HopSkotche dlouhý nos a ukazuje v jehněvizi jak ve svém neskonalém milosrdenství dává patrole z Krazasly dobře najíst a napít.
První ze zajatých Krazaslanů se přiznává k lstivému vplížení do vod Jeho Momentálnosti a hluboce se omlouvá všemu jeho lidu.

1. duben
Veden vrozenou blahosklonností, Jeho Momentálnost nechává v jehněvizi odvysílat pokorná přiznání dalších Krazaslanů, včetně omluv lidu všemu.
HopSkotch PřesPotok vztekle dupe nožičkama a hrozí, že to požene vejš.

5. duben
Velkodušnost Jeho Momentálnosti lze poměřovat jen s jeho milosrdenstvím a blahosklonností. Pouští patrolu z Krazasly na svobodu a pohladí HopSkotche PřesPotoka po hlavičce, aby už nezlobil a byl hodný klučík.

Lid z říše Jeho Momentálnosti stojí s ústy obdivně otevřenými nad novým důkazem vůdcova majestátu.
Lid z Krazasly a spřátelených zemí je rád, že vše dobře dopadlo a vrací se k jehněvizi.

***

Mezitím se v jednom paralelním vesmíru, vzdáleném mnoho dimenzí od toho našeho, odehrál příběh druhý.

23. března
Džunky námořnictva Jeho Momentálnosti zajaly posádku patrolního člunu z Království Ne Tak Zašlé Slávy, zvaného Krantazas. Jeho Momentálnost jako důvod uvedla, že patrola vplula bez optání do jeho vod.

25. března
Správce Krantazasu Chinston Wurchill prohlásil, že patrola do vod Jeho Momentálnosti nevjela a dává Jeho Momentálnosti třídenní lhůtu na její propuštění.

28. března
Lhůta uplynula.
Jeho Momentálnost dělá na Wurchilla dlouhý nos a ukazuje v jehněvizi jak ve svém neskonalém milosrdenství dává patrole z Krazasly dobře najíst a napít.
První ze zajatých Krazaslanů se přiznává k lstivému vplížení do vod Jeho Momentálnosti a hluboce se omlouvá všemu jeho lidu.
Chinston Wurchill dává Jeho Momentálnosti ultimátum na propuštění zajatců, které vyprší 1. dubna o půlnoci.

1. duben
Veden vrozenou blahosklonností, Jeho Momentálnost nechává v jehněvizi odvysílat pokorná přiznání dalších Krazaslanů, včetně omluv lidu všemu.

Chinston Wurchill vyhlašuje Jeho Momentálnosti válku.

Pokud nebude zadržovaná patrola propuštěna a lid se nezbaví Jeho Momentálnosti, bude jejich země během několika dní zničena.

5. duben
Jeho Momentálnost prská a vzteká se. Vyhrožuje, že zabije prvního Krantazasana z patroly, pokud se mu Chinston Wurchill neomluví. Po celé zemi se konají velká shromáždění provolávající slávu a věrnost Jeho Momentálnosti.

V podvečer stojí Jeho Momentálnost na tribuně náměstí v hlavním městě říše a s úsměvem na tváři kyne davům, které pod ním defilují a vyjadřují podporu až za hrob.
V jednu chvíli pýchou zvedne zrak k oblakům a to, co spatří jej nepotěší. Uvidí první záblesk exploze jaderné nálože, která zcela zničí hlavní město i se širokým okolím. Říše Jeho Momentálnosti je mrtva.

7. duben
Do sídla Chinstona Wurchilla narychlo přijíždějí speciální vyslanci z říší SynaKima, Mazutového Huga a dalších a horlivě jej ujišťují o své přízni. Království Ne Tak Zašlé Slávy oprašuje své starodávné jmého Společná Hojnost.