QWERTY? QWERTZ? AZERTY! ЙЦУКЕН! ضصثقفغ!

Dostal se mi do rukou zajímavý prográmek – Microsoft Keyboard Layout Creator. Pomocí něj si může každý snadno vytvořit vlastní rozložení klávesnice ve Windows. Můžete si přeházet písmena, doplnit na klávesnici měnové symboly, řeckou abecedu, a podobně.
Pokusil jsem se vytvořit rozložení klávesnice, pomocí kterého by bylo možné psát zároveň latinkou a cyrilicí, přičemž cyrilice by byla na klávesnici rozložena foneticky podle české transkripce.
Základem rozložení je česká QWERTY klávesnice (na QWERTZ jsem si nikdy nezvykl). Znaky cyrilice se píšou odpovídajícím písmenem latinky při současném podržení klávesy AltGr (pravý Alt, pokud nemáte či nefunguje, lze nahradit současným stiskem levého Ctrl a levého Alt).
Zní to složitě? Vysvětlím to na příkladech. Znak `п` se napíše stisknutím AltGr+p. `т` je AltGr+t, `ц` je AltGr+c. `ш` je Shift a `+` (neboli `ˇ` – háček) a potom AltGr+s. Analogicky `ч` je háček a AltGr+c.
`я` se píše jako háček a AltGr+a (nebo jen AltGr+q), `щ` je pak (kam jinam s ním?) háček a AltGr+t. Pro velká písmena se zároveň přidrží Shift.
Na klávesnici zůstal zachován i znak , jen se musel přesunout na méně prominentní pozici Shift+AltGr+? Kompletní rozložení kláves při různých kombinacích Shift, Alt a Ctrl lze vidět na obrázcích níže.
Zde naleznete instalační balík tohoto rozložení klávesnice. Rozbalte jej do libovolného adresáře a spusťte instalační program czbg2.msi. Potřebné soubory se nainstalují do systému a pak už lze v Regionálních nastaveních -> Jazyky vybrat češtinu a jako rozložení kláves CzechoBulgarian (QWERTY-phonetic).

Attachments