Příprava Stovky na druhou etapu závodu – stabilizační ploutve na zádi, kontravýtahy kosatek, výměna zrezivělých „nerezových“ matic, utužování česko-polského pivního přátelství. Startujeme 10. prosince.