Politika

Íjů

Dobře si pamatuju ty mnohakilometrové fronty na hranicích. Kapsy plné roztodivných mincí, hlavně liry byly problém, část z nich vždycky při příští návštěvě Itálie neplatila. Fronty ve směnárnách. Fronty na víza. Mezinárodní řidičáky. Pokoutní překonávání hranic přes hory, přes řeky, nebo vmíchaný do davu vystupujícího v Německu z dánského trajektu pro opilce. Rozhodování, zda zaplatit […]

Moudro pro dnešní den

Demokracie je vždy dočasná. Daří se jí do okamžiku, než voliči zjistí, že svými hlasy si mohou vynutit dárky ze státní kasy. Od toho okamžiku hlasuje většina voličů pro ty kandidáty, kteří jsou k nim nejštědřejší z veřejných peněz. To vede k fiskálnímu kolapsu a demokracie je nahrazena diktaturou. Průměrná délka existence velkých civilizací byla […]

Úvod do politiky pro děti

Milé děti, dnes se budeme bavit o něčem, co je protivnější než spaní po obědě, a to o politice. Lidé, kteří se politikou zabývají, chtějí buď získat moc, protože je doma nikdo neposlouchá, nebo chtějí získat peníze, protože nic neumějí a mimo politiku by byli chudí a to oni neradi. Politik je buď škaredý pán […]

Bydlím, bydlíš, bydlíme

V poslední době se v novinách hodně píše o tom, kde bydlí který politik. V normálních dobách jsou takové zprávy v rubrice Bydlení, teď jsou však často na titulní stránce. Politici si bydlí vesměs dobře. Intelektem a schopnostmi možná kopírují průměr národa, bydlením však rozhodně nikoli. Zajímavé je, jak se tito chlapíci s oficiálním platem […]

Inaugurační řeč

Inauguračnímu proslovu prezidenta Bushe není co vytknout. Je to precizně sepsaná řeč plná vzletných pravd a optimismu. Vnitřní americké problémy mně příliš nezajímají a tak jsem se chtěl hlavně dozvědět, co plánuje prezident Bush se světem ve svém druhém funkčním období, kdy si prý znovuzvolení američtí prezidenti snaží „vybudovat své místo v historii“. Zahraničí se […]

Konverzace o konzervaci

Všiml jsem si, že na internetových stránkách BBC News jsou ochránci přírody důsledně označováni jako conservationists, neboli konzervacionisté. Nevím, jak toto nelibozvučné slovo lépe přeložit do češtiny, aby se nepletlo s konzervativci, konzervátory, konzervatoristy, či konzervanty a přitom zůstal zachován smysl – že dnešní ochránci přírody chtějí většinou zakonzervovat stav, který existuje, nebo existoval někdy […]