česky | english | български
 

Смъкване на видеото c по-висока разделителна способност:

nelson_bg.avi (200 MB) - Българска версия

nelson_en.avi (200 MB) - Английска версия

nelson.avi (200 MB) - Чешka версия